ADOPCIONS INTERNACIONALS
Documentació necessària per a la seva inscripció
Es necessari portar fotocópia (F) i original (O) dels documents que es diu


* DNI dels promotors (O i F)
* Certificat d'empadronament a Barcelona
* Certificat literal de naixement del pare adoptant recent (O).
* Certificat literal de naixement de la mare adoptant recent (O).
* Certificat literal de matrimoni dels pares adoptants recent (O).
* Certificat literal de la inscripció de naixement del adoptat (O i F) en el país d'origen o en defecte del mateix, incoació d'expedient fora de termini.
L'esmentat/s certificat/s ha/n d'estar legalitzat i traduït.
* Documents originals de l'adopció, traduïts i i legalitzats (O i F).
* Certificat d'idoneitat (expedit per l'Institut Català d'Acolliment i Adopció a Catalunya) en cas de que l'adoptant/s sigui/n espanyol/s i estigui domiciliat a Espanya en el moment de l'adopció (O i F).
* Fulls declaratius de dades (es faciliten al Registre Civil)
1. Referit a la filiació biológica
2. Referit a la filiació adoptiva
IMPORTANT: Han de comparèixer pare i mare adoptants

Pl Duc de Medinaceli, 3
08002 - Barcelona


This entry was posted on miércoles, diciembre 15, 2010 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.